Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle

Informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2021 r. Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle stała się wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną zorganizowaną w formie jednostki budżetowej. Powyższe wynika z uchwały nr XXIII/295/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle.

Dane adresowe:
Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle
ul. Jeździecka 1
16-001 Ignatki-Osiedle

85 333 32 30 - biuro / administracja

85 717 03 60  - Placówka


email: kancelaria@rpot.wrotapodlasia.pl

Z treścią uchwały nr XXIII/295/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle, można się zapoznać pod adresem – https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/5235/

Informujemy, że od dnia 01.01.2021r. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Placówce jest Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania wizerunku w związku z monitoringiem wizyjnym

„ISTNIEJE OBECNIE TYLU GENIUSZÓW, ŻE NALEŻY BYĆ ZADOWOLONYM, GDY NIEBO OBDARZY NAS DZIECKIEM, KTÓRE NIE JEST GENIALNE.” – Georg Christoph Lichtenberg